OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie atragerea de fonduri sociale, numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare. Dobânda aferentă bonificării fondului social al membrilor se va putea calcula și lunar la nivelul prevăzut în bugetul anual de venituri și cheltuieli, urmând ca regularizarea anuală să se efectueze la finele exercițiului financiar anual.