LICHIDAREA FONDULUI SOCIAL

Un membru CAR poate solicita lichidarea fondului social în următoarele condiţii:

  • şi-a achitat ratele, dobânzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat, iar la data solicitării retragerii nu figurează cu datorii către CAR;
  • nu este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire accesat de un alt membru;
  • în caz de deces al membrului CAR moştenitorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CAR decesul. Retragerea fondului social se va face după ce dovedesc că sunt moştenitori legali (certificat de moştenitor, testament autentificat la notar, alte acte care pot dovedi calitatea de moştenitor).
  • achită un comision de retragere a cărui cuantum este stabilit de Conferința membrilor şi care se deduce din soldul fondului social propriu şi de care membrul ia la cunoştinţă când completează cererea de retragere.