AJUTORUL DE DECES

Ajutorul de deces este un ajutor în bani, nerambursabil, acordat în caz de deces moștenitorilor sau altor persoane, în funcție de vechimea în cadrul CAR cu respectarea prevederilor Regulamentului special adoptat în cadrul CAR Petrila

IMPORTANT: fondul pentru ajutorul de deces se constituie numai prin repartizările din rezultatul financiar de la sfârșitul anului.

În funcţie de vechimea ca membru C.A.R. Petrila, cuantumul individual al ajutorului de deces este de:

  • pentru vechime de 4 – 6 ani (inclusiv): 800 lei;
  • pentru vechime de 6 – 8 ani (inclusiv): 1100 lei;
  • pentru vechime de 8 – 10 ani (inclusiv): 1300 lei;>/li>
  • pentru vechime mai mare de 10 ani: 1.800 lei;

Condiţii de acordare:

  • persoana decedată să fi fost membru corect al C.A.R., să fie cu minim 6 luni de cotizație plătită în ultimele 12 luni anterioare lunii în care s-a produs decesul;
  • solicitantul ajutorului de deces să prezinte la C.A.R.:
  • cerere pentru ajutorul de deces;
  • certificatul de deces în original al membrului C.A.R.