IMPRUMUT OCAZIONAL

Împrumuturile ocazionale se clasifică în următoarele tipuri:

  • Imprumuturi ocazionale iniţiale
  • Imprumuturi suplimentare
  • Imprumuturi de refinanţare
  • Imprumuturi speciale

Termeni:

  • Suma maximă : este condiționată de venitul membrului CAR și de capacitatea sa de rambursare
  • Termenul de rambursare: între o săptămână și 60 luni
  • Garanții: fondul social și/sau unul sau mai mulți giranți

Imprumuturile ocazionale iniţiale

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. care nu au un alt împrumut ocazional contractat de la C.A.R. Petrila

Imprumuturile suplimetare

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. care au contractat deja un împrumut ocazional.

Imprumuturile de refinanţare

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. pentru a achita un alt împrumut ocazional contractat până la acea dată.

Imprumuturile speciale

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate la forma de activitate B membrilor C.A.R. pentru cumpărarea sau construcţia unei locuinţe sau a unei case de vacanţă, pentru modernizarea sau extinderea unui imobil, pentru achiziţia unui teren, a unui autoturism ş.a.

Comisioanele de lucru și penalizările:

- Comisionul de rambursare anticipată:

Împrumutul va putea fi rambursat şi înainte de scadenţă, dobânda recalculându-se numai pentru perioada de deţinere a sumelor împrumutate. Comisionul de rambursare anticipată conform prevederilor legale este de:

  • 1% din suma rambursată anticipat, dacă perioada dintre momentul rambursării anticipate şi momentul încheierii contractului este mai mare de un an;
  • 0,5% din suma rambursată anticipat, dacă perioada dintre momentul rambursării anticipate şi momentul încheierii contractului este mai mică de un an;

Comisionul de rambursare anticipată se va calcula la împrumuturile cu termen de rambursare de peste 3 luni.

- Dobânda pentru întârziere (penalizarea)

În cazul neachitării la scadenţă a ratelor contractuale, C.A.R. este îndreptăţită să recalculeze dobânda în funcţie de timpul suplimentar în care BENEFICIARUL a deţinut suma împrumutată şi să aplice o dobândă pentru întârziere de 19% pe an calculată la suma restantă, care se adaugă la dobânda curentă pentru împrumuturile ocazionale

EXEMPLE

Pentru un împrumut ocazional inițial în sumă de 1.000 lei, plătibil în 12 rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 91,14 lei. Suma totală calculată a dobânzii este 93,29 lei, DAE 18,24%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1.093,29 lei.

Pentru un împrumut ocazional inițial în sumă de 5.000 lei, plătibil în 60 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 123,91 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 2.434,38 lei, DAE 18,24%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 7.434,38 lei.

Pentru un împrumut ocazional suplimentar în sumă de 10.000 lei, plătibil în 36 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 358,37 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 2.901,18 lei, DAE 18,76%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 12.901,18 lei.

Pentru un împrumut ocazional de refinanțare în sumă de 10.000 lei, plătibil în 36 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 358,37 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 2.901,18 lei, DAE 18,76%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 12.901,18 lei.

Pentru un împrumut ocazional de refinanțare în sumă de 10.000 lei, acordat membrilor care nu au respectat graficele de rambursare anterioare, plătibil în 36 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 365,57 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 3.160,48 lei, DAE 20,45%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 13.160,48 lei.