CONFERINTA MEMBRILOR

Conferinţa este organul suprem de conducere al Casei de Ajutor Reciproc care se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile Statutului CAR PETRILA

Hotărârile conferinţei se adoptă cu majoritate simplă de voturi, exprimată de cei prezenţi la lucrări, cu excepţia hotărârilor care privesc modificarea statutului, afilierea la Uniunea teritorială, fuziunea sau lichidarea casei de ajutor reciproc, care se adoptă prin votul a cel puțin 2/3 dintre membrii delegaţi prezenţi.

Urmare a hotărârii Conferintei membrilor a C.A.R. Petrila din data de 12 iunie 2020, denumirea actuală a instituției noastre este Asociația Casa de Ajutor Reciproc Petrila denumită prescurtat CAR PETRILA.