UTILIZAREA FONDULUI SOCIAL

  • - membrul CAR poate să acceseze împrumuturi având drept garanţie fondul social;
  • - membrul CAR poate să garanteze cu fondul lui social un împrumut al altui membru CAR. În această perioadă membrul CAR nu poate solicita retragerea de la CAR;
  • - membrul CAR poate să cesioneze parţial sau total fondul social altui membru CAR;