CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul director al casei de ajutor reciproc este organul executiv de conducere a activităţii CAR între două conferinţe şi este format dintr-un număr impar de membri.

Consiliul director funcționează în conformitate cu prevederile Statutului CAR PETRILA și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului director a CAR.

Consiliul director este legal constituit în prezenţa a 2/3 din membri, hotărârile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi la lucrări, iar hotărârile sunt obligatorii pentru personalul angajat și sunt executorii din momentul comunicării lor în scris sau din momentul informării generale, prin intermediul secretariatului Consiliului Director, dacă din cuprinsul lor nu este prevăzut un alt termen ulterior informării, de la care urmează să intre în vigoare.

Membrii Consiliului Director al CAR PETRILA :

BOBAR GHEORGHE – președinte - Studii superioare tehnice, certificat IBR, experiență în sistemul CAR peste 20 ani, membru CAR de peste 30 ani

VLADU LACRAMIOARA – director economic – Studii superioare economice, master Audit și Epertiză Contabilă, membru CECCAR, certificat IBR, experiență în sistemul CAR 20 ani

BABOCZI IMRE – membru - Studii superioare tehnice, experiență în sistemul CAR de peste 20 ani, membru CAR de peste 20 ani

FRATILA STEFAN – membru - Studii tehnice, experiență în sistemul CAR 20 ani, membru CAR de peste 20 ani

PADUCEL ION – membru - Studii tehnice, experiență în sistemul CAR 20 ani, membru CAR de peste 20 ani