MEMBRU CAR

Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase. Pot solicita calitatea de membru și persoanele care fac dovada obținerii unor venituri legale cu caracter permanent cum ar fi pensiile de urmaș obținute ca urmare a decesului unui membru, alte indemnizații, burse, alocații și venituri cu caracter legal.

Cum poți deveni membru al CAR Petrila?

  • Pasul 1 Se completează cererea de înscriere (vezi formular în documente), după o informare prealabilă, în prezența unui operator de ghișeu
  • Pasul 2 Se prezintă operatorului de ghișeu în original CI sau buletinul de identitate
  • Pasul 3 Operatorul de ghișeu va opera în programul informatic datele dvs. personale și va efectua activarea dvs. ca și membru CAR.
  • Pasul 4 Se achită taxa de înscriere în sumă de 25 lei pentru forma tradițională A și 25 lei pentru forma ocazională B, care este opțională
  • Pasul 5 Se depune fondul social lunar în cuantum de minim 5 lei și maxim 500 lei