IMPRUMUTUL CLASIC

Împrumutul clasic este condiţionat de valoarea fondului social acumulat în timp de către membrul CAR.

Cuantumul este de maxim 5 ori fondul social acumulat şi în raport de gradul de îndatorare stabilit de BNR.

Termenul de rambursare pe care se acordă aceste tipuri de împrumuturi poate fi cuprins între o lună și 60 luni (inclusiv);

Comisioanele de lucru și penalizările:

 • Comisionul de rambursare anticipată:

  Împrumutul va putea fi rambursat şi înainte de scadenţă, dobânda recalculându-se numai pentru perioada de deţinere a sumelor împrumutate. Comisionul de rambursare anticipată conform prevederilor legale este de:

  • 1% din suma rambursată anticipat, dacă perioada dintre momentul rambursării anticipate şi momentul încheierii contractului este mai mare de un an;
  • 0,5% din suma rambursată anticipat, dacă perioada dintre momentul rambursării anticipate şi momentul încheierii contractului este mai mică de un an;

  Comisionul de rambursare anticipată se va calcula la împrumuturile cu termen de rambursare de peste 3 luni.

 • Dobânda pentru întârziere (penalizarea)

  În cazul neachitării la scadenţă a ratelor contractuale, C.A.R. este îndreptăţită să recalculeze dobânda în funcţie de timpul suplimentar în care BENEFICIARUL a deţinut suma împrumutată şi să aplice o dobândă pentru întârziere astfel: de 13% pe an calculată la suma restantă, care se adaugă la dobânda curentă, pentru împrumutul CLASIC LFS, împrumut ridicat în limita fondului social tradițional A și de 18% pe an calculată la suma restantă, care se adaugă la dobânda curentă, pentru împrumutul TRADITIONAL A care depășește fondul social tradițional A.

 • Costul total se calculează în funcție de valoarea împrumutului și de nivelul fondului social tradițional A, astfel:

 • Exemplu împrumut ridicat în limita fondului social tradițional denumit și împrumut CLASIC LFS

  Dacă se împrumută o sumă de 1.000 lei, plătibilă în 12 rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunară va fi de 88,16 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 57,82 lei, DAE 11,08%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 1.057,82 lei.

  Dacă se împrumută o sumă de 10.000 lei, plătibilă în 36 rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunară va fi de 325,24 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 1.708,54 lei, DAE 11,08%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 11.708,54 lei.

 • Exemplu împrumut ce depășește fondul dvs. social tradițional, dar maxim de 5 ori fondul, denumit și împrumut TRADIȚIONAL

  Dacă se împrumută o sumă de 5.000 lei, plătibilă în 12 rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 452,22 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 426,56 lei, DAE 16,60%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totală de plătit este de 5.426,56 lei.

  Dacă se împrumută o sumă de 10.000 lei, plătibilă în 36 de rate lunare (la o dată fixă aleasă de împrumutat), rata medie lunara va fi de 348,91 lei, Suma totală calculată a dobânzii este 2.559,29 lei, DAE 16,60%. Totalul sumei de rambursat format din suma împrumutată plus dobânda totala de plătit este de 12.559,29 lei.