INFORMARE, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

INFORMARE:

 • În contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu noul virus Covid - 19 pe teritoriul României, ținând cont de măsurile generale instituite de autoritățile centrale și locale, în vederea protejării sănătății tuturor, conducerea CAR vă invită ca în perioada următoare, să efectuați, pe cât posibil, plata ratelor on-line prin intermediul acestui site sau prin virament bancar în contul nostru menționat mai jos, pentru a evita aglomerația în sedii. Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate prezentă și viitoare, iar această măsură o considerăm una de prevenție în vederea limitării riscurilor de răspândire a virusului Covid-19.
 • Cont bancar: RO83BRDE220SV03846652200

Membrii Casei de Ajutor Reciproc au următoarele drepturi:

 • să primească împrumuturi în cuantumul şi în condiţiile aprobate de Consiliul director, potrivit Normelor interne de creditare;
 • să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc si să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 • să participe la repartizarea excedentului, proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de membru; Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferenţiat, în funcţie de vechimea neîntreruptă în C.A.R. şi a altor criterii aprobate de Consiliul director;
 • să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea poblemelor Casei de Ajutor Reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii şi a statutului acesteia; în cazul în care nu este delegat la conferinţă, propunerile pot fi transmise în scris secretariatului conferinţei;
 • să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară;
 • să cesioneze total sau parțial fondul său social altui membru C.A.R. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori şi de la giranţi, conform legii.
 • să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc, după stingerea oricăror obligaţii ce le are faţă de CAR Petrila, recunoscându-i-se la noua instituţie eventualul fond social ce i se transferă.

Membrii au următoarele obligaţii:

 • să studieze, la înscriere, prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la patrimoniul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;
 • să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, Normele interne de creditare, Regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile Conferinţei şi deciziile Consiliului director;
 • să participe la buna desfăşurare a activității Casei de Ajutor Reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor Conferinţei;
 • să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • să depună la fondul social iniţial, o sumă în limita hotărâtă de Conferinţă;
 • să achite ratele, dobânda, comisioanele şi accesoriile la împrumutul contractat în condiţiile stabilite.
 • să adopte o atitudine decentă în relaţiile cu personalul salarial al C.A.R. şi membrii Consiliului director.