BONIFICAREA FONDULUI SOCIAL

CAR PETRILA acordă dobândă la fondurile sociale ale membrilor potrivit Legii 122/1996 completată şi modificată, a statutului propriu şi a procedurii speciale privind fondul social, conform următoarelor metodologii:

  • La întocmirea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor se stabileşte valoarea procentuală a dobânzii ce se va acorda asupra fondurilor sociale.
  • La şedinţa Consiliului director din luna decembrie se aprobă ajustările și bonusurile în funcţie de situaţia financiară a CAR.
  • Capitalizarea dobânzii și a bonusurilor calculate se va efectua numai la sfârșitul anului financiar prin trecerea acestora în fondul social.
  • De la repartizarea dobânzilor anuale vor fi excluși: membrii care pe parcursul unui an, au mai mult de cinci luni de neplată a contribuţiei (cotizaţiei) minime de 5 lei la forma tradițională A, membrii înscriși în ultimul trimestru al anului, membrii transferați la alte C.A.R. indiferent de luna în care s-a efectuat transferul, membrii decedați în cursul anului şi membrii care se retrag în cursul anului.

Dobânda acordată la fondurile sociale de CAR PETRILA pentru anul 2022:

  • 6% la fondurile sociale tradiționale
  • 10% la fondurile sociale ocazionale
    • Menționăm că au fost acordate și bonificații pentru vechimea membrului CAR și pentru mărimea fondului social