MISIUNE, VIZIUNE, STRATEGIE

Misiunea C.A.R. Petrila este oferirea de servicii financiare de creditare şi economisire membrilor C.A.R., fără deosebire de naționalitate, vârstă și gen, pentru a-şi satisface nevoile financiare, personale şi de dezvoltare.

Viziunea C.A.R. Petrila este dorința de a fi cunoscută în piaţa financiară şi în comunităţi ca partener de încredere în întrajutorarea şi finanţarea nevoilor personale şi de dezvoltare a membrilor C.A.R..

Valorile C.A.R. Petrila sunt: integritate, competenţă, profesionalism şi loialitate faţă de organizaţie şi membrii ei, prin iniţiativă, spirit de echipă, performanţă şi creativitate.

Strategia C.A.R. Petrila :

  • dezvoltarea geografică prin deschiderea de agenţii și/sau filiale pe întreg teritoriul țării;
  • atragerea de membri din rândul salariaţilor şi din alte segmente ale societăţii cum ar fi: mici întreprinzători, persoane fizice autorizate, fermieri, administratori şi patroni ai unor societăţi comerciale;
  • atragerea membrilor tineri;
  • crearea de noi produse financiare pentru membri;
  • creşterea sustenabilităţii prin îmbunătăţirea managementului riscului şi calităţii portofoliului;